Ved dødfald – hvordan forholder man sig, når nogen dør?

Vi hjælper og vejleder dig i forbindelse med dødsfald

Som eksamineret bedemand i Danske Bedemænd, er vi uddannet til at hjælpe og vejlede med alle de forhold der kan opstå ved et dødsfald. Det er vigtigt, at kunne yde de pårørende en omsorgsfuld og saglig rådgivning.

Når I først har taget kontakt til bedemanden, vil vi sørge for alt det praktiske. Det vil bl.a. sige, at tage kontakte til alle de offentlige myndigheder som skal vide besked om dødsfaldet.

 

Bedemandens opgaver

Vi vil som bedemand formidle kontakt til:

  • Begravelsesmyndigheden
  • Præsten, som skal stå for højtideligheden
  • Begravelsesvæsenet, graver og krematorium
  • Sygehus, plejehjem eller anden institution
  • Fagforeningers gruppelivsforsikringer
  • Begravelseskasser
  • Socialforvaltningen
  • Skifteretten

Udover dette er der mange praktiske gøremål som bedemanden også kan være behjælpelig med. Det er bl.a. blomster, salmeblade, annoncering m.v.

TRYK HER FOR AT  SE KIREKMINISTERIETS ” 10 GODE RÅD”